סרט תדמית לכנס למשרד המשפטים

09 באוגוסט, 2021
סרט תדמית לכנס למשרד המשפטים

סרט תדמית לכנס למשרד המשפטים

בשבועות האחרונים הפקנו סרט תדמית ללשכת הפרסום הממשלתית (לפ”מ)
עבור ILITA (הרשות המשפטית לשמירת המידע).

מטרת הסרט לשכנע את חברי הכנס השנתי במדריד לקיים את הכנס הבא בירושלים.

הסרט הוצג בביתן שהוקם בכנס בספרד ולפני כ-700 חברי הפורום.
היום אנו שמחים לבשר שהחברים במדריד החליטו לקיים את הכנס הבא בירושלים הבנויה.

סרטי תדמית נוספים:

סרט תדמית הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו 

סרט תדמית לבי”ס הספר לשחייה