מפגש אחד על אחד עם אסף חמץ שבו נבין את הדרך שלכם בדרך להפוך לפרה הסגולה