10 דברים לעשות בירושלים

25 באוגוסט, 2021

סדרת סרטים עבור משרד התיירות המחלקה הנוצרית