סרט תדמית לחדר הפלאות

15 באוגוסט, 2021

חדר הפלאות -מוזיאון חוויתי אינטראקטיבי