הצטרפו למפגש הקיץ של קהילת עסקים מדברים וידאו ב-20.07 בהרצליה