אנשים כל הזמן רוצים לראות

05 בספטמבר, 2021
יחד יזמות

תהליך ליווי ‘יח”ד יזמות’