פרסום ברשתות החברתיות

המקום בו אנו צודקים

פרסום שיח ציבורי ברשתות החברתיות

בזמן כתיבת שורות אלו הכריזה הממשלה על יציאה חד צדדית מעזה ואם הדברים לא ישתנו, עוד סבב ארור ומדמם הסתיים עד הפעם הבאה.

‘צוק איתן’ כיסה כל פיסה טובה כולל את הגזרה הקטנה שבה אנו פועלים הרשתות החברתיות.

בחודשים האחרונים הפכו הפייסבוק ושאר אתרי האינטרנט ממקום שמעודד דו שיח ושיתוף לבית משפט שדה וזירת צייד, וכל מי שהעז להשמיע דעה מנוגדת לדעה המקובלת נתלה בכיכר העיר.

 

כולי תקווה שבזמן שאתם קוראים שורות אלו, הלחימה היא זכרון רחוק ונשוב, נאהב וניצור כאילו היינו בני אדם החיים במדינה המיועדת לבני אדם שכמותנו.

 

המקום בו אנו צודקים (יהודה עמיחי)
מן המקום שבו אנו צודקים
לא יצמחו לעולם
פרחים באביב.
המקום שבו אנו צודקים
הוא קשה ורמוס
כמו חצר.
אבל ספקות ואהבות עושים
את העולם לתחוח
כמו חפרפרת, כמו חריש.
ולחישה תשמע במקום
שבו היה הבית
אשר נחרב.

 

רק טוב,

הנאנוקים